Contact

Do you have any questions? Don't hesitate to ask.

Commercial contact

Technical contact

Flux logo

Flux Sp. z o.o.

os. Jana III Sobieskiego 1/38
60-688 Poznań, Poland

VAT ID PL9721221581

REGON 301587305

KRS 0000369194

Bank Zachodni WBK
49 1090 1737 0000 0001 1485 9455

Spółka zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
kapitał zakładowy 210.000 zł